Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Eikernytt.no

Joakim Visnes, world champion for junior in modern dance

http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=34594