Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Eikernytt.no

Joakim Visnes, junior verdensmester i moderne

http://www.eikernytt.no/nyhet.cfm?nyhetid=34594