Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Drammen live 24, 2nd of December

Joakim Visnes, world champion for junior in modern dance

https://drm24.no/sport/joakim-15-er-junior-verdensmester-i-moderne-dans-1912245