Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Drammen live 24, 2. desember