Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dans/teater forestillinger, Trikkehallen på Kjelsås des. 2017

DNBS&A