Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dans/teater forestillinger, Trikkehallen på Kjelsås Dec 2017