Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Galleri 2016 “Dans i Edvard Griegs verden” med Oslo kammermusikkfestival, aug. Oslo konserthus

DNBS&A