Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dans i Edvard Griegs verden, august, Oslo konserthus

DNBS&A