Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dans i Edvard Griegs verden 1. september kl 16-17 Fagernes kulturhus