Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dans i Edvard Griegs verden 1. sept kl 16-17 i Fagernes kulturhus