Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Daily Revenue NRK 27. june 2017