Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dagsrevyen NRK 6. juli 2017