Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dagsrevyen NRK 27. juni 2017