Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Dagsrevyen mai 2015