Avisa Valdres, september 2018.

Artikkel om turnéen til Fagernes kulturhus og samarbeide med lokale dansere.