Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, November 2019