Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres mai 2018