Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, juni 2019

Om studenter med internasjonal anerkjennelse i ballettkonkurranse i NY.