Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres juni 2018, om Valdres sommerballett