Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres June 2018, about Valdres sommerballett 2018