Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, July 2019