Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, July 2019

Article about the talented Ole Johannes who will study ballet at the Bolshoi Academy.