Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa valdres, July 2019