Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa valdres, juli 2019