Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, juli 2019