Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, desember 2018