Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, December 2018