Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, august 2018.