Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres, August 2018