Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Avisa Valdres – 1. juli 2017

Avisa Valdres - 1. juli 2017, se artikkel her