Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Artikkel om Valdres sommerballett – Valdres avisa januar 2017

Hyggelig artikkel om Valdres sommerballett i Valdres avisa januar 2017.

scan20170106074611-valdres-avisen-jan-2017