Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Artikkel fra VG.no

Artikkel fra VG.no, 9 april Om Ole Johannes som velger å trene på Bolsjoj akademiet i karantene tider.

 

https://www.vg.no/rampelys/i/lAyeQM/norsk-ballettstudent-i-moskva-karantene