Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Aktiv i Oslo 10 year anniversary performance dance theater spring 2015