Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Aktiv i Oslo 10 year anniversary ballet performance spring 2015