...
Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
Aftenposten, September 2019

About our student Ella Øverbye with the main role in the new movie «Barn».