Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
2018 Jule galla forestillinger, desember, Riksscenen

DNBS&A