Talentutvikling i klassisk ballett i juni hvert år
2016 Visning ballettklasse mai , Carl Berner

DNBS&A