Kriterier for opptak:

Søknad og audition:
Interesserte elever (deres foresatte) sender inn søknad.
Forutfor semesterstart blir elever utenom DNBS&A innkalt på audition hvor elevene deltar på en ballettklasse sammen med elever som allerede trener ved DNBS&A.

Forsinket søknad:
Det er mulig å sende forsinket søknad og få mulighet til sekundært opptak dersom det er plass og få mulighet til audition. Dersom man ikke kvalifiserer ut ifra profesjonelle kriterier, så kan det være mulig å få opptak som trainee dersom det er ledig plass.

Kriterier for opptak:
-Godt fundament innen klassisk ballett
-Inspirasjon, motivasjon og dedikasjon til å trene på elite nivå.
-God musikalitet og fysikk, kunstnerisk innlevelse
-God evne til å ta inn korreksjoner og koordinere nye bevegelser og koreografi.

Vurdering:
Søkerne vurderes ut ifra fysisk-, kreativt-, kunstnerisk- talent og motivasjon.

Søknaden gjelder for:
Alle som har en drøm om å bli ballettdanser og trene ballett på internasjonalt nivå.

Vedlegg:
Dokumentasjon, foto og film gjelder kun for søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.
Ved flere eller større filer enn skjemaet tilsier, send link til YouTube, DropBox o.l. til post@dnbs.no

Å være elev:
DNBS&A har flere elever som har fått jobb i Nasjonalballetten og andre internasjonale ballettkompanier og elever på flere av de internasjonale store ballettakademiene. Å være elev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sin profesjonelle elitetrening i ballett er både givende og krevende. Du får trene med topp kvalifiserte og dedikerte pedagoger og det er en dedikasjon som gir utvikling mot en profesjon innen klassisk ballett på internasjonalt nivå. Ved DNBS&A får du anledning til å fordype deg i klassisk ballett og utvikle deg som danser i et spennende og kreativt repertoire, og i undervisningen får du med deg en kultur og utvikler en sterk karakter som du vil ha glede av for resten av livet.

Dedikasjon til DNBS&A sitt utviklingsprogram:
Som eliteelev ved Den Norske Ballettskole & Akademi sitt fulle utviklingsprogram er man også villig til:
-Sommertrening i august (tilleggskostnad)
-Prioritere undervisningen framfor annet med 15 ukers høst- og vårsemester som følger skolens ferier og fridager
-Forestillinger i høstsemesteret og vårsemesteret
-Delta på andre konkurranser nasjonale eller internasjonale ila året dersom du blir selektert til å representere DNBS&A (tilleggskostnad).
-Sommertrening i juni forut for Valdres Sommerballett (tilleggskostnad).
-Valdres Sommerballett siste uken i juni (tilleggskostnad)
-Representere på mindre oppdrag og oppvisninger

Søknadsfrist:
Søknadsfrist senest 15. august 2021 for høsten 2021

Søknaden gjelder:
Talentgruppe 4 ved profesjonell elitetreing alder 9-11 år (alder er veiledende)
Talentgruppe 3 ved profesjonell elitetrening alder 11-13 år (alder er veiledende)
Talentgruppe 2 ved profesjonell elitetrening alder 12-14 år nivå 4 (alder er veiledende)
Talentgruppe 1 ved profesjonell elitetrening preprofesjonelt nivå alder fra 14 år preprofesjonelt nivå (alder er veiledende)
DNBS&A Masterclass med dagtrening i kombinasjon med Talentgruppe 1

Vilkår og personvern:
Les mer om våre øvrige vilkår og personvern her:
Vilkår for påmelding
Smittevern høsten 2021
Smittevern ved våre ulike lokasjoner
Personvernerklæring

Søknadsskjema:

Søker:

Kontaktperson dersom søker er under 18:

Målsetting:

Hva er målet ved å trene ved Den Norske Ballettskole & Akademi sin profesjonelle elitetrening i ballett?

Dedikasjon til DNBS&A sitt utviklings program:

Har du til hensikt å følge Den Norske Ballettskole & Akademi sitt fulle utviklingsprogram med deltagelse på:
 
 
 
 
 
 
 
 

Personlighet:

Treningsbakgrunn: (Gjelder søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.)

Dokumentasjon: (Gjelder søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.)


Maximum filesize: 1 MB. Allowed extensions: txt, doc, rtf, pdf, jpg, jpeg, png, zip, gz, bz, bz2.

Vedlegg foto, film lastes opp i skjema: (Gjelder søkere som ikke siste året har vært elev ved profesjonell elitetrening i ballett ved Den Norske Ballettskole & Akademi.)


Maximum filesize: 1 MB. Allowed extensions: jpg, jpeg.

Maximum filesize: 1 MB. Allowed extensions: jpg, jpeg.

Maximum filesize: 1 MB. Allowed extensions: jpg, jpeg.

Maximum filesize: 1 MB. Allowed extensions: jpg, jpeg.